INTRO

PUBLIKACJE KSIAZKI DYDAKTYKA REDAKCJA PE DOKTORANCI ENGLISH

Program Wykładu "Technika Pomiarów i Przetwarzanie Sygnałów"

Informatyka, Robotyka i Automatyka, Elektrotechnika

 1. PODSTAWY MIERNICTWA ELEKTRYCZNEGO
  • Podstawowe pojęcia miernictwa
  • Podstawy teorii błędów i niepewności pomiarów
  • Wzorce jednostek elektrycznych
 2. MIERNICTWO KLASYCZNE
  • Elektromechaniczne przyrządy pomiarowe
   • Mierniki magnetoelektryczne, elektromagnetyczne i elektrodynamiczne
   • Licznik indukcyjny
  • Przyrządy rejestrujące i oscyloskopy
  • Układy mostkowe
   • Układy mostkowe prądu stałego
   • Układy mostkowe prądu przemiennego
   • Układy mostkowe niezrównoważone
  • Układy kompensacyjne i komparacyjne
  • Przekładniki pomiarowe
 3. ANALOGOWE PRZETWARZANIE SYGNAŁÓW POMIAROWYCH
  • Sygnały pomiarowe i ich przetwarzanie
  • Kondycjonowanie sygnałów elementów biernych R,L,C -> U
  • Przetwarzanie AC/DC
  • Wzmacnianie sygnałów
   • Wzmacniacze różnicowe, operacyjne i instrumentalne
   • Wzmacniacze izolujące
   • Wzmacniacze bardzo małych napięć stałych (auto-zero)
   • Wzmacniacze bardzo małych napięć przemiennych (lock-in)
   • Wzmacniacze o wielkiej rezystancji wejściowej (elektrometry)
   • Wzmacniacze realizujące funkcje matematyczne
  • Sprzężenie zwrotne w przetwornikach pomiarowych
  • Poprawa jakości sygnału analogowego
   • Szumy i zakłócenia sygnału
   • Przesyłanie sygnału do wzmacniacza
   • Analogowa filtracja sygnału
 4. CYFROWE PRZETWARZANIE SYGNAŁÓW POMIAROWYCH
  • Przetworniki analogowo-cyfrowe i cyfrowo-analogowe
  • Narzędzia cyfrowego przetwarzania sygnałów pomiarowych
   • Podstawowe pojęcia teorii cyfrowego przetwarzania sygnałów
   • Szybka Transformata Fouriera - FFT
   • Analiza czasowo-częstotliwościowa - transformata falkowa
  • Filtry cyfrowe
  • Przykłady wykorzystania cyfrowego przetwarzania sygnałów pomiarowych
   • Analiza spektralna
   • Cyfrowa synteza sygnałów
   • Odzyskiwanie sygnału i cyfrowa poprawa jego jakości
   • Cyfrowe przyrządy pomiarowe
  • Narzędzia sztucznej inteligencji w przetwarzaniu cyfrowych sygnałów pomiarowych
 5. KOMPUTEROWE SYSTEMY POMIAROWE
  • Obwody wejściowe systemów pomiarowych
   • Obwody kondycjonowania i zbierania danych
   • Czujniki z wbudowanym interfejsem - czujniki inteligentne
   • Czujniki w sieciowym systemie pomiarowym - standard IEEE P1451
  • Układy akwizycji danych - karta pomiarowa DAQ
  • Układy komunikacji i transmisji danych
   • Interfejs szeregowy RS-232C i RS-485
   • Standard 4-20 mA i interfejs HART
   • Interfejsy szeregowe USB oraz Firewire (IEEE-1394)
   • Interfejs równoległy GPIB (IEEE-488/IEC-625)
   • Interfejsy komunikacji bezprzewodowej: IrDA, Bluetooth, GSM-UMTS
   • Sieciowe systemy pomiarowe - Ethernet
   • Systemy modułowe - CAMAC, VXI, PXI
   • Magistrale przemysłowe - FieldBus, ProfiBus, Industrial IT
   • Uniwersalny język programowania przyrządów pomiarowych - SCPI
  • Wykorzystanie mikrokomputerów w systemach pomiarowych
   • Procesory sygnałowe i mikrokontrolery w technice pomiarowej
   • Mikrointerfejsy - UART, I2C, CAN, MicroLAN
  • Wirtualne przyrządy pomiarowe
   • TestPoint
   • LabView
  • Przykłady komputerowych systemów pomiarowych
  • Pomiary wielkości nieelektrycznych i magnetycznych

 

 

Materiały do wykładów                                                        Lecture contents

   Materiały do wykładu zawarte są w książce                                       Contents of the lecture is included in the book

     "Technika Pomiarowa", WNT, 2007                                     "Principles of Electrical Measurements", Taylor&Francis, 2006.

 

The book "Principles of electrical measurements" is available for PW students in PW Library

Aby być zwolnionym z egzaminu trzeba zdobyć łącznie więcej niż 11.2 pkt (10.4 dla 14 wykładów)

Osoby które zebrały mniej niż 11.2 pkt mogą mieć dodane do wyniku egzaminu pisemnego punkty zebrane na podstawie testów wg. algorytmu: suma punktów/50.

 

 

Egzamin 03.09 Air: egzamin03.09_air.pdf

 

Egzamin 03.09 Metrologia:  egzamin03.09.metr.pdf